Πέμπτη, 19 Μαΐου 2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Να διατηρηθεί το Νοσοκομείο αυτόνομο.

AΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 13ης .. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ                                               
Του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Ληξουρίου «Μαντζαβινάτειο» της 16/5/2 011
Παρόντες:
Πρόεδρος Δ .Σ: ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Μέλη : ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ–ΚΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΡΟΖΑΛΙΑ –ΒΕΝΑΡΔΑΤΟΥ-ΚΑΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ- ΣΤΑΘΑΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑ-ΜΑΓΚΑΝΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
Γραμματέας : Η υπάλληλος Γιακουμάτου Ελένη
(ΕΗΔ) ΘΕΜΑ 1ον
«ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ «ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ» ».

Το Δ/κό συμβούλιο έχοντας υπόψη:
Την εισήγηση του Διοικητή του Νοσοκομείου για το θέμα αυτό,και εκτιμώντας την δέσμευση της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,ότι το Γενικό Νοσοκομείο Ληξουρίου «Μαντζαβινάτειο»,διατηρεί τον αυτόνομο χαρακτήρα του.
Μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων
α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α:
Α)Την διατήρηση του Γενικού Νοσοκομείου Ληξουρίου «Μαντζαβινάτειο»,έχοντας αυτό αυτόνομη Διοίκηση και λειτουργία, διαθέτοντας Νοσηλευτική δραστηριότητα, κάτι το οποίο είναι σημαντικό και απαραίτητο για τα συμφέροντα του λαού της Παλικής και της Αναπτυξιακής πορείας του τόπου μας.
Β)Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Γ.ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γ.ΚΟΥΡΗΣ
Δ.ΜΑΡΚΑΤΟΣ Κ.ΒΕΝΑΡΔΑΤΟΥ-ΚΑΛΟΥ
Ι.ΣΤΑΘΑΤΟΥ
Ρ.ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ
Μ.ΜΑΓΚΑΝΙΑΡΗ
ΕΛ.ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου