Τρίτη, 24 Μαΐου 2011

Συνεδριάζει 25 Μαΐου 2011 το Δημοτικό Συμβούλιο Κεφαλονιάς.


Προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς:

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, (17η συνεδρίαση) στο Δημοτικό κατάστημα (Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) στις 25 Mαίου 2011 ημέρα & ώρα
18.00 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

- Εγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Κεφαλλονιάς με ΕΟΤ για οικοτουριστικές διαδρομές.
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Ε. Κεκάτος

- Kαθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, σύμφωνα με την αρ. 23332/
16-05-11 έγκριση του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Σ. Σαββαόγλου

- Προκήρυξη θέσεων προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ανάγκες
διάρκειας δύο (2) μηνών

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Σ. Σαββαόγλου

- Λύση και εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης Ειδικού Σκοπού «Ραδιοφωνικός Σταθμός Λειβαθούς και μετακίνηση υπαλλήλου»
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Ε. Κεκάτος

- Στέγαση υπηρεσιών Δήμου και μίσθωση κτιρίου
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Δ. Πυλαρινός

- Παραχώρηση τμημάτων αιγιαλού με ανάθεση και δημοπρασίες
ΕΙΣ : Α/Δήμαρχος κ. Δ. Πυλαρινός

- Παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων στην Πλατεία Βαλλιάνου
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Σ. Σαββαόγλου

- Πλειστηριασμός για ανεύρεση οικοπέδου για μεταφορά και εναπόθεση αδρανών υλικών
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Σπ. Κουνάδης

- Επιβολή Ενιαίου παραβόλου δικαιώματος τέλεσης πολιτικών γάμων στο Δήμο Κεφαλλονιάς.
ΕΙΣ : Α/Δήμαρχος κ. Δ. Πυλαρινός

ΑΙΤΗΣΕΙΣΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου