Τρίτη, 7 Ιουνίου 2011

Η απόφαση για το ΤΕΙ και η ανατροπή της στην πράξη

Όπως είναι πλέον γνωστό, το Υπουργείο Παιδείας έχει υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις του νόμου την δυνατότητα να αποφασίζει με κριτήριο τον χαμηλό αριθμό των ενεργών φοιτητών την προσωρινή αναστολή της εισαγωγής φοιτητών σε Τμήματα ΤΕΙ. Μολονότι, η πρόσφατη απόφαση για τα τρία Τμήματα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων είναι τυπικά και ουσιαστικά αβάσιμη, το πρόβλημα της διαχρονικής ελκυστικότητας του Ιδρύματος από τους φοιτητές (και από τους εκπαιδευτικούς) είναι υπαρκτό.

Ως προς αυτή την ελκυστικότητα των ΑΕΙ έχει διαπιστωθεί ότι η ποιότητα των εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων συχνά υπερέχει ως κριτήριο επιλογής έναντι άλλων κριτηρίων. Όμως, για ένα νησιωτικό ΑΕΙ, όπως το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, η ποιότητα σπουδών και έρευνας αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αφού καλείται να υπερβεί την επίδραση εγγενών μειονεκτημάτων, όπως το κόστος φοίτησης, την προσπελασιμότητα των νησιών κ.α.
Αναμφίβολα, η ποιότητα της ανώτατης εκπαίδευσης και της έρευνας είναι συνυφασμένη με το επίπεδο των σχετικών δημόσιων δαπανών. Όμως, ακόμη και μια πιο απλόχερη επένδυση
στην ανώτατη παιδεία μολονότι είναι αναγκαία δεν είναι ικανή συνθήκη για την αναβάθμιση της. Ειδικά δε σε περιόδους δημοσιο-οικονομικής κρίσης, η ποιότητα της ανώτατης παιδείας καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα της εκάστοτε διοίκησης του Ιδρύματος να αξιοποιεί σωστά τους λίγους πόρους που παρέχει η πολιτεία και να δημιουργεί δράσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας προς όφελος το Ιδρύματος και της κοινωνίας.

Η δυνατότητα αξιοποίησης και τελικά υλοποίησης του προγράμματος το οποίο πρόσφατα ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο του ΤΕΙ, καθηγητή κ. Ν. Μαραβέγια, μπορεί να αποτελέσει τον καταλύτη για την πολυπόθητη ποιοτική αναβάθμιση του Ιδρύματος. Το πρόγραμμα αυτό επιστρατεύει την εξωστρέφεια για να επιτύχει την ενισχύση της αναγνωρισιμότητας του ΤΕΙ από την εθνική και διεθνή επιστημονική κοινότητα και να συμβάλει στην σύνδεση του με την τοπική κοινωνία και οικονομία. Η παρέμβαση αυτή είναι επιβεβλημένη λόγω του ότι η εξωστρέφεια των ΑΕΙ αποτελεί σήμερα βασική προϋπόθεση για την αναβάθμιση της έρευνας και της εκπαίδευσης, και συνεπώς για την βελτίωση της ελκυστικότητας των ιδρυμάτων.

Ταυτόχρονα, τα πολλά λειτουργικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το ΤΕΙ απαιτούν την λύση τους, αλλά στην παρούσα περιοριστική συγκυρία που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας “ο καθένας το παλεύει όπως ξέρει και μπορεί”. Και προφανώς αυτό κάνει και η παρούσα Διοίκηση του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

Εξάλλου, όταν η ζωή έχει αποδείξει ότι οι «κακοί» νόμοι μπορούν να ανατρέπονται στην πράξη, οφείλουμε να συμφωνήσουμε ότι η ανατροπή των «κακών» Δελτίων Τύπου είναι σαφώς μια πολύ ευκολότερη πρόκληση για την οποία πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε.
Καθηγητής Ερνέστος Τζαννάτος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου